Výbor Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Bačík

Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.
predseda, národný reprezentant Slovenska
v Medzinárodnej mineralogickej asociácii (IMA), šéfredaktor Esemestníka

Koděra

Doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.
podpredseda, tajomník

Fridrichová

RNDr. Jana Fridrichová, PhD.
hospodárka

Uher

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.
člen, národný reprezentant Slovenska
Európskej mineralogickej únii (EMU)

Števko

Mgr. Martin Števko, PhD.
člen, národný reprezentant Slovenska
v Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (CNMNC) IMA

Mikuš

Mgr. Tomáš Mikuš, PhD.
člen

Mikuš

Doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
kontrolór, nie je člen výboru

 

© 2016 Peter Bačík. Stránka bola aktualizovaná: 23.09.2016