Ocenenia Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Slovenská mineralogická spoločnosť udeľuje za rôzne zásluhy súvisiace s prácou a propagáciou mineralogických vied nasledovné ocenenia:

 

Zlatá medaila SMS

Zipserova medaila

Čestné členstvo SMS

Ďakovný list SMS

Ďalšie ocenenia:

Ocenenie za najlepšiu publikáciu:

1. kategória: vedecká knižná publikácia

2. kategória: odborná knižná publikácia

3. kategória: vedecká publikácia v periodiku

Cena Samuela Bothára (ocenenie za najlepšiu stálu mineralogickú expozíciu)

 

 

Zlatá medaila SMS

Laureáti: -

Štatút a formulár návrhu

 

Zipserova medaila

Laureáti: -

Štatút a formulár návrhu

 

Čestné členstvo SMS

Laureáti:

2013: Josef Zemann (Rakúsko)

2014: Slavomil Ďurovič (Slovensko)

2015: Dušan Hovorka (Slovensko)

Štatút a formulár návrhu

 

Ďakovný list SMS

Laureáti:

2013 - Irina O. Galuskina, Jevgenij V. Galuskin, Vojtěch Janoušek, Karol Jesenák, Szabó Csaba

2014 - Milan Rieder, Jiří Hybler, Roman Skála

2015 - Rainer Abart, Jakub Plášil

Štatút a formulár návrhu

 

Ocenenie za najlepšiu publikáciu:

1. kategória: vedecká knižná publikácia

Laureáti: -

2. kategória: odborná knižná publikácia

Laureáti: -

3. kategória: vedecká publikácia v periodiku

Laureáti:

2014:
M. Orvošová, M. Deiniger a R. Milovský, 2014:
Permafrost occurrence during the Last Permafrost Maximum in the Western Carpathian Mountains of Slovakia as inferred from cryogenic cave carbonate. Boreas, 43, 750-758

Štatút

Cena Samuela Bothára (ocenenie za najlepšiu stálu mineralogickú expozíciu)

Laureáti: -

Štatút

 

© 2016 Peter Bačík. Stránka bola aktualizovaná: 11.01.2016