Fotogaléria

ustanovujuce zasadanie Kotkova Giere Porfyr2012
Ustanovujúce zasadanie Slovenskej mineralogickej spoločnosti (15. decembra 2011, Geologický ústav SAV) Prednáška doc. Jana Kotková (Česká geologická služba): Diamanty v Čechách a jejich vznik (15. marca 2012, PriF UK) Prednáška prof. Reto Gieré
(Freiburg University): Mineralogy of the Atmosphere: Assessing Environmental and Health Impacts of Airborne Particulate Matter (5. apríla 2012, Geologický ústav SAV)
Terénny seminár Porfýrové systémy do okolia Banskej Štiavnice a Detvy v dňoch 11. - 12. 10. 2012
Pettko SNM inprep inprep
Spomienková akcia pri príležitosti 200. výročia narodenia Prof. Jána Pettka Slovenské národné múzeum, krst knihy Minerály Slovenska (1. 12. 2012) Prednáška Dr. Andreasa Ertla (Geozentrum - Universität Wien): News on tourmaline and correlations with PT conditions (18. 4. 2013) Konferencia Minpet 2013 (23.-24. 5. 2013, PriF UK)
inprep inprep inprep inprep
Terénny seminár Mineralogické lokality Bielych Karpát a Strážovských vrchov (11. - 12. 9. 2013) Konferencia 4th Central-European Mineralogical Conference (CEMC), Skalský Dvůr (Česká republika) (23. – 26. apríl 2014) Seminár 100 rokov kryštalografie a jej význam pre mineralógiu (27. november 2014, PriF UK) Bojná 2015 - Spoločná akcia Slovenskej mineralogickej spoločnosti a Slovenskej archeologickej spoločnosti (3. júna 2015)
inprep inprep    
Konferencia Petros 2015 (11. júna 2015) Exkurzia Podkrkonošie (ČR) (27.-28. november 2015)    

 

© 2016 Peter Bačík. Stránka bola aktualizovaná: 22.01.2016