Semináre a prednášky

Slovenská mineralogická spoločnosť v spolupráci so Slovenskou geologickou spoločnosťou

Vás pozývajú na prednášku

RNDr. Milana Kohúta, CSc.: Kam kráča slovenská izotopová geológia a datovanie? 30 rokov neviazaných interakcií.

Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 2. 3. 2017 o 14.00 h. v Andrusovovej učebni G-245, na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

 

Slovenská mineralogická spoločnosť v spolupráci so Slovenskou geologickou spoločnosťou

Vás pozývajú na prednáškové popoludnie

Predalpínska geológia Malých Karpát - súčasný stav poznania

dňa 9. marca 2017 (vo štvrtok) na PRIF UK v učebni D. Andrusova (G-245) o 15.00 hod.

PROGRAM:

P. Ivan: Malé Karpaty - významná súčasť geologickej stavby Západných Karpát

P. Ivan: Metabazity perneckej a pezinskej skupiny Malých Karpát: pôvod a geodynamické prostredie vzniku

Š. Méres: Genéza metasedimentov perneckej a pezinskej skupiny Malých Karpát

M. Kohút: Variský granitoidný magmatizmus Malých Karpát

M. Chovan: Rudné mineralizácie Malých Karpát a ich zvetrávanie

D. Ozdín: Minerály Malých Karpát - súčasný stav poznatkov

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

 

Exkurzie

O konaní exkurzií Vás budeme informovať

 

Ďalšie akcie

BMD-2017

© 2016 Peter Bačík. Stránka bola aktualizovaná: 27.02.2017